Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa

  1. Jakub Kubś ORCiD: 0000-0002-2638-5397

Abstract

 

W artykule przedstawiono możliwości i korzyści wynikające z wykorzystania crowdfundingu na polu działalności medialnej. Najpierw zarysowana została geneza zjawiska finansowania przez internetowy „tłum”, następnie opisano przypadki crowdsourcingu w branży medialnej i wzrost zainteresowania alternatywnymi modelami finansowania działalności w związku z kryzysem mediów tradycyjnych. W dalszej części artykułu podano przykłady wykorzystania finansowania przez internetowy tłum, a także omówiono specyfikę zjawiska i związaną z nim niezależność dziennikarzy — przede wszystkim poprzez możliwość zwrócenia się bezpośrednio do zainteresowanych odbiorców i pominięcie tradycyjnej procedury redakcyjnej.

Mimo zalet crowdfunding na polu medialnym wiąże się jednak z wieloma wyzwaniami i nową problematyką dla dziennikarzy, a także może stanowić zagrożenie dla niezależności dziennikarskiej — paradoksalnie — w sytuacji, która powinna ją umożliwiać. W końcowej części artykułu przedstawiono niektóre rozwiązania tych problemów stosowane w praktyce przez osoby wykorzystujące finansowanie przez „tłum” w mediach.

 

Download article

This article

Studia i Perspektywy Medioznawcze

Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Pages from 191 to 203

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout