Podaż i popyt na usługi VoD na polskim rynku telewizyjnym

  1. Ewa Jaska ORCiD: 0000-0002-3874-1985

Abstract

 

Celem artykułu jest przedstawienie oferty serwisów telewizji na życzenie i poziomu zainteresowania społecznego tą usługą audiowizualną na polskim rynku. Usługi VoD to przykład odmiennego od tradycyjnego sposobu korzystania z treści audiowizualnych umożliwionego wskutek szybkiego rozwoju technologii. Usługi VoD oferują zarówno tradycyjni nadawcy telewizyjni, operatorzy kablowi i satelitarni, jak i portale internetowe oraz dostawcy usług telekomunikacyjnych. W artykule przybliżono charakterystykę głównych oferentów tego rodzaju usług i styl korzystania z nich przez Polaków. Coraz większa część widowni telewizyjnej ogląda audycje telewizyjne, korzystając z modelu na żądanie. Dlatego dostawcy tego rodzaju treści i najwięksi nadawcy telewizyjni inwestują w lepszą jakość obrazu i samych treści, w tym produkcję filmów i seriali. Coraz bardziej popularne jest oglądanie dwóch–trzech odcinków po kolei, czyli tak zwany binge-watching. Ważnym kryterium wyboru oferenta jest dostęp do większej liczby odcinków ulubionej audycji. W artykule wykorzystano źródła wtórne i pierwotne, a wyniki przeprowadzonych analiz przedstawiono w formie opisowej i graficznej.

 

Download article

This article

Studia i Perspektywy Medioznawcze

Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Pages from 121 to 136

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout