„Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny

  1. Michał Rydlewski ORCiD: 0000-0001-7055-1252

Abstract

 

Zdaniem autora artykułu we współczesnych polskich mediach mamy do czynienia z nowym gatunkiem medialnym, jakim jest victim show. Są to programy telewizyjne (lub poszczególne odcinki niektórych z nich), w których ich twórcy bezwzględnie wykorzystują osoby nierzadko bezradne i bezsilne wobec rzeczywistości. Twórcy programów traktują ich jak marionetki, które są pretekstem do rozrywki polegającej na wyśmiewaniu słabszych, nie do końca znających realia danego programu lub/i niezdających sobie sprawy z jego odbioru. W tym kontekście autor wskazuje na wybrane odcinki takich programów, jak Tylko miłość, Kuchenne rewolucje, Chłopaki do wzięcia. Stawia tezę, że media, a dokładniej ludzie je tworzący, nie czują się odpowiedzialni za uczestników programu ani w jego trakcie, ani po nim, co w efekcie może prowadzić, i niekiedy prowadzi, do poważnych konsekwencji dla tych osób, a dla społeczeństwa jest znakiem zaprzeczenia ideałom przyzwoitej wspólnoty.

 

Download article

This article

Studia i Perspektywy Medioznawcze

Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Pages from 105 to 119

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout