Prasa w poszukiwaniu czytelnika — strategie pozyskiwania subskrybentów wydań cyfrowych

  1. Sebastian Musioł ORCiD: 0000-0002-3646-3168

Abstract

 

Zaangażowanie odbiorcy treści cyfrowych ma inny charakter niż w wypadku prasy drukowanej. Dotarcie do czytelnika, rozumianego jako konsument treści zdigitalizowanych, wymaga od wydawców (producentów treści cyfrowych) pogłębionej wiedzy o preferencjach, zachowaniach i postawach odbiorców.
Artykuł przedstawia analizę wdrażanych modeli finansowania wysokokosztowego dziennikarstwa informacyjnego przez przedsiębiorstwa medialne działające w przestrzeni cyfrowej.

 

Download article

This article

Studia i Perspektywy Medioznawcze

Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Pages from 85 to 103

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout