Obyczajowe skandale polityczne w Polsce — czy tabloidyzacja służy demokracji?

  1. Tomasz Płonkowski ORCiD: 0000-0002-2239-1984

Abstract

 

Autor przedstawia podstawowe powiązania między procesem tabloidyzacji mediów a współczesną formą skandali politycznych w Polsce, opierając się na schemacie teoretycznym Thompsona (2001, 2010). Analizuje przypadki skandali o charakterze seksualnym i obyczajowym: Józefa Piłsudskiego, „erotyczne immunitety”, aferę „praca za seks” w Samoobronie, seksaferę w olsztyńskim magistracie, a także romanse Kazimierza Marcinkiewicza, Jacka Kurskiego, Ryszarda Petru, Mateusza Kijowskiego i Stanisława Pięty. Poddaje również ocenie ich wpływ na procesy demokratyczne, biorąc pod uwagę koncepcje skandalu polityczego i polityki skandali — Demirhan,Demirhan (2017). Analiza wykazała wielość czynników wpływających ma proces skandalizacji, jak na przykład własne działania polityków zagrożonych skandalizacją, reakcja otoczenia politycznego na zarzuty stawiane w mediach czy świadome wyszukiwanie przez sztaby przeciwników politycznych potencjalnych skandalicznych tematów. Wszystkie przypadki łączy uniwersalna zależność od zmian związanych z nową technologią — mediami (interaktywność) i większym niż dotychczas wpływie publiczności na kształtowanie opinii publicznej (dwukierunkowość).

 

 

Download article

This article

Studia i Perspektywy Medioznawcze

Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Pages from 47 to 68

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout