Ekspansja wizualności. Wpływ współczesnych mediów na sposób postrzegania rzeczywistości

  1. Janina Hajduk-Nijakowska ORCiD: 0000-0001-9958-5771

Abstract

 

Ekspansja wizualności w kulturze współczesnej wpływa na kreowanie nowego typu odbiorcy, akceptującego medialne wizualizacje świata oraz niezdolnego, zdaniem Giovanniego Sartoriego, do myślenia abstrakcyjnego (homo videns). Proces ten autorka śledzi na przykładzie telewizji, która podlegając nasilającej się tabloidyzacji, wypracowała obrazową narrację (relacje „na żywo” z przebiegu wydarzeń medialnych), wspomagającą kształtowanie odbiorcy nie tylko podatnego na manipulację obrazami, lecz także zniewolonego pamięcią eksponowanych, a do tego powtarzanych, obrazów. Taka sytuacja inspiruje powstanie nowego typu dziennikarza, zainteresowanego sensacją oraz skłonnego do korzystania z niezweryfikowanych informacji oraz przypadkowych materiałów filmowych, tak zwanej waty informacyjnej. Doświadczenie zapośredniczone (mediated experience) — typowe dla współczesnej kultury audiowizualnej, eksponującej medialne obrazy — nadaje nowy wymiar zmysłowemu doświadczaniu rzeczywistości, narzucając odbiorcy sposób jej postrzegania, rozumienia i interpretacji.

 

Download article

This article

Studia i Perspektywy Medioznawcze

Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

Pages from 15 to 27

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout