Articles

Janina Hajduk-Nijakowska : 0000-0001-9958-5771

Articles

Kulturowe źródła tabloidyzacji przekazów medialnych

AbstractDownload article

Sytuacje folklorotwórcze: u źródeł antropologii mediów

Download article

Ekspansja wizualności. Wpływ współczesnych mediów na sposób postrzegania rzeczywistości

AbstractDownload article

homo videns, obrazy medialne, doświadczenie zapośredniczone, tabloidyzacja

„Bagno behawioralne”. Celowe upodlenie człowieka w systemach totalitarnych

Download article

Rytualizacja procesu odbioru przekazu telewizyjnego

Download article

Wyjście z osaczenia. Proces wychodzenia wspólnoty pamięci z wykluczenia społecznego

Download article

Katastrofa jako wydarzenie medialne

Download article

Proces mityzacji współczesnych bohaterów

Download article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout