Studia i Perspektywy Medioznawcze, Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, ss.224

Strony redakcyjne i spis treści

Media a społeczeństwo. Wprowadzenie

Ekspansja wizualności. Wpływ współczesnych mediów na sposób postrzegania rzeczywistości

Abstract

homo videns, obrazy medialne, doświadczenie zapośredniczone, tabloidyzacja

Śmierć jako widowisko. Antropologiczna refleksja nad marketingowym wymiarem kultury

Abstract

śmierć, widowisko, scenariusz kultury, nowe media, infotainment, internet

Obyczajowe skandale polityczne w Polsce — czy tabloidyzacja służy demokracji?

Abstract

skandal, skandalizacja, skandal polityczny, skandal seksualny, skandal obyczajowy, polityka skandalizacji, tabloidyzacja, ewolucja technologiczna, mechanizmy skandalizacji, „erotyczne immunitety”, afera „praca za seks” w Samoobronie, seksafera w olsztyńskim magistracie, Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Kurski, Ryszard Petru, Mateusz Kijowski, Stanisław Pięta, zmiana roli dziennikarzy i publiczności

Gra w zaufanie. O ogólnotematycznej prasie poradnikowej dla kobiet

Abstract

prasa poradnikowa, strategia komunikacyjna, relacje nadawczo-odbiorcze, zaufanie

Prasa w poszukiwaniu czytelnika — strategie pozyskiwania subskrybentów wydań cyfrowych

Abstract

prasa, czytelnik, cyfryzacja, subskrypcja, monetyzacja, dziennikarstwo informacyjne

„Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny

Abstract

kultura upokarzania, neoliberalizm, etyka mediów, gatunek medialny, victim show

Podaż i popyt na usługi VoD na polskim rynku telewizyjnym

Abstract

usługi VoD, serwis społecznościowy, nadawca telewizyjny, gatunek telewizyjny

Technologie pierwszego kontaktu. Smartfonizacja życia codziennego młodych użytkowników

Abstract

mediatyzacja, smartfonizacja, życie codzienne, media mobilne

Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0

Abstract

decentralizacja, Hiszpania, media, Polska, promocja miast i regionów, społeczeństwo 3.0

Fake news jako zagrożenie dla dziennikarstwa

Abstract

fake news, definicja newsa, kryzys, dziennikarstwo

Media a idea społecznej odpowiedzialności

Abstract

media, etyka, prawda, pieniądz, polityka, język

Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa

Abstract

crowdfunding, crowdsourcing, finansowanie społecznościowe, nowe media, dziennikarstwo

Edukacyjna funkcja mediów na przykładzie opisu Polski A.D. 2017 w reportażu rosyjskiego niezależnego dziennikarza

Abstract

edukacja medialna, niezależność mediów, obiektywizm, reportaż, warsztat autora, walory poznawcze, wiarygodność

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout