Studia i Perspektywy Medioznawcze, Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania, ss.224

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Media a społeczeństwo. Wprowadzenie

Download articleDownload article

Ekspansja wizualności. Wpływ współczesnych mediów na sposób postrzegania rzeczywistości

AbstractDownload articleDownload article

homo videns, obrazy medialne, doświadczenie zapośredniczone, tabloidyzacja

Śmierć jako widowisko. Antropologiczna refleksja nad marketingowym wymiarem kultury

AbstractDownload articleDownload article

śmierć, widowisko, scenariusz kultury, nowe media, infotainment, internet

Obyczajowe skandale polityczne w Polsce — czy tabloidyzacja służy demokracji?

AbstractDownload articleDownload article

skandal, skandalizacja, skandal polityczny, skandal seksualny, skandal obyczajowy, polityka skandalizacji, tabloidyzacja, ewolucja technologiczna, mechanizmy skandalizacji, „erotyczne immunitety”, afera „praca za seks” w Samoobronie, seksafera w olsztyńskim magistracie, Kazimierz Marcinkiewicz, Jacek Kurski, Ryszard Petru, Mateusz Kijowski, Stanisław Pięta, zmiana roli dziennikarzy i publiczności

Gra w zaufanie. O ogólnotematycznej prasie poradnikowej dla kobiet

AbstractDownload articleDownload article

prasa poradnikowa, strategia komunikacyjna, relacje nadawczo-odbiorcze, zaufanie

Prasa w poszukiwaniu czytelnika — strategie pozyskiwania subskrybentów wydań cyfrowych

AbstractDownload articleDownload article

prasa, czytelnik, cyfryzacja, subskrypcja, monetyzacja, dziennikarstwo informacyjne

„Nigdy nie przeżyłem takiego upokorzenia”. Victim show jako nowy gatunek medialny

AbstractDownload articleDownload article

kultura upokarzania, neoliberalizm, etyka mediów, gatunek medialny, victim show

Podaż i popyt na usługi VoD na polskim rynku telewizyjnym

AbstractDownload articleDownload article

usługi VoD, serwis społecznościowy, nadawca telewizyjny, gatunek telewizyjny

Technologie pierwszego kontaktu. Smartfonizacja życia codziennego młodych użytkowników

AbstractDownload articleDownload article

mediatyzacja, smartfonizacja, życie codzienne, media mobilne

Decentralizacja mediów w Polsce i Hiszpanii a promocja miast, regionów i społeczeństw 3.0

AbstractDownload articleDownload article

decentralizacja, Hiszpania, media, Polska, promocja miast i regionów, społeczeństwo 3.0

Fake news jako zagrożenie dla dziennikarstwa

AbstractDownload articleDownload article

fake news, definicja newsa, kryzys, dziennikarstwo

Media a idea społecznej odpowiedzialności

AbstractDownload articleDownload article

media, etyka, prawda, pieniądz, polityka, język

Crowdfunding jako nowa forma finansowania dziennikarstwa

AbstractDownload articleDownload article

crowdfunding, crowdsourcing, finansowanie społecznościowe, nowe media, dziennikarstwo

Edukacyjna funkcja mediów na przykładzie opisu Polski A.D. 2017 w reportażu rosyjskiego niezależnego dziennikarza

AbstractDownload articleDownload article

edukacja medialna, niezależność mediów, obiektywizm, reportaż, warsztat autora, walory poznawcze, wiarygodność

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout