Studia i Perspektywy Medioznawcze

Media a społeczeństwo. Współczesne problemy i wyzwania

2019

Pages: 224

Strony redakcyjne i spis treści
( )

Media a społeczeństwo. Wprowadzenie
(Katarzyna Konarska, Paweł Urbaniak)

Ekspansja wizualności. Wpływ współczesnych mediów na sposób postrzegania rz...
(Janina Hajduk-Nijakowska)

Śmierć jako widowisko. Antropologiczna refleksja nad marketingowym wymiarem...
(Aleksandra Michałowska-Kubś)

More >

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout